O skupine AEN GROUP

Skupina A.EN Group je medzinárodná privátna akciová spoločnosť pôsobiaca prevažne v oblasti energetiky. Už takmer 15 rokov je stabilným výrobcom a dodávateľom elektrickej energie. Dnes patrí do A.EN. Group viac ako 11 spoločností aktívnych prevažne v segmentoch výroby elektrickej energie, obchodu s elektrickou energiou, plynárenstve a teplárenstve.


Vízia a stratégia spoločnosti


Našou konkurečnou výhodou je hlavne aktívna participácia v energetickom sektore v Európe. V oblasti obchodu s elektrinou a plynom je skupina A.EN. Group aktívna na energetickom trhu v strednej a západnej Európe, kde s novovznikajúcimi zákazníkmi neustále pribúdajú nové obchodné príležitosti.

Ponuka, ktorá konečnému spotrebiteľovi zabezpečí výber zo širokého energetického portfólia
- elektrina, zemný plyn, propán-bután, pelety, brikety.

Výstavba a prevádzka projektov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a kogenerácii.

Zelená Doprava
Chceme rozvíjať našu sieť LPG, no obrovský potenciál vidíme aj v sektore palív CNG, v ktorom máme záujem stať sa aktívnym hráčom na trhu.

Akvizície
Chceme naďalej rozširovať svoje portfólio s cieľom zlepšenia služieb zákazníkom a partnerom.

Internacionalizácia
Chceme zvýšiť svoju aktivitu na zahraničných trhoch, nielen v obchode s elektrickou energiou, ale aj pri rozširovaní portfólia vlastných produktov.

Zelená Energia
Chceme pokračovať v presadzovaní zelenej energie a biologických palív, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou stratégie A.EN. Group.

Inovácie
Chceme pokračovať vo využívaní inovatívnych riešení v každej oblasti energetiky tak ako doteraz. Čerstvými dôkazmi sú technologické riešenie projektu MEN alebo peletovacia linka  Ecoen - obdive patria v danom segmente medzi absolútnu špičku.

História

Založenie materskej spoločnosti A.En. Invent AG

Založenie dcérskej spoločnosti A.En. Polska Sp. z o. o.

Založenie spoločnosti A.En. CZ, s.r.o.

Založenie spoločnosti Zvolenská ekologická spoločnosť, a.s.

Založenie dcérskej spoločnosti A.En. RU OOO

Dodávka energií pre domácnosti v celkovom objeme 1,2 TWh.